SM w Gostyniu

Regulamin
IMPREZY PN. „ GOSTYŃSKI DZIEŃ MLEKA”

Rynek w Gostyniu - impreza gówna 13.00 - 22.00
Wzgórze Zamkowe w Gostyniu ( teren toru kartingowego ) impreza rozrywkowa - gry i zabawy sportowe 15.00 - 19.00
 1. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy.
 2. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz środków odurzających, substancji psychotropowych i napojów alkoholowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.
 4. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora.
 5. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb pracowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 6. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku,mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 7. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.
 8. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia.
 9. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 11. Na teren imprezy nie wolno wchodzić w okryciach głowy zasłaniających twarz ( np. kominiarka).
 12. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w trzech miejscach na terenach imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.smgostyn.pl na 3 dni przed imprezą.

Czy wiesz, że...?

W 30 roku życia kończy się proces mineralizacji kości, a zgromadzony w nich wapń służy jako rezerwa do końca życia, rozpoczyna się naturalna utrata pierwiastka, najpierw powoli po ok. 1% rocznie, następnie coraz więcej.

Więcej ciekawostek