REGULAMIN IMPREZY PN. „Gostyński Dzień Mleka”

Regulamin
IMPREZY PN. „ GOSTYŃSKI DZIEŃ MLEKA”

Rynek w Gostyniu – impreza gówna 13.00 – 22.00
Wzgórze Zamkowe w Gostyniu ( teren toru kartingowego ) impreza rozrywkowa – gry i zabawy sportowe 15.00 – 19.00

 1. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy.
 2. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz środków odurzających, substancji psychotropowych i napojów alkoholowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.
 4. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora.
 5. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb pracowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 6. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku,mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 7. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.
 8. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia.
 9. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 11. Na teren imprezy nie wolno wchodzić w okryciach głowy zasłaniających twarz ( np. kominiarka).
 12. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w trzech miejscach na terenach imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.smgostyn.pl na 3 dni przed imprezą.

Zobacz także

NOWOŚĆ Mleko zagęszczone bez laktozy light!

Uważnie słuchamy tego, co macie do powiedzenia na temat naszych produktów.

Więcej
Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP mogliśmy włączyć się w pomoc humanitarną dla potrzebujących na Ukrainie. Nasze produkty docierają również do wielu rodzin, które znalazły schronienie w Wielkopolsce.

Więcej
Targi Polagra 2022

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasze stoisko na Targach Polagra 2022 w Poznaniu.
Znajdziecie nas w hali nr 5. Stoisko 24. Zapraszamy!

Więcej