REGULAMIN MIEJSCA ODBYWANIA SIE IMPREZY MASOWEJ pn. „GOSTYŃSKI DZIEŃ MLEKA”

Regulamin
MIEJSCA ODBYWANIA SIĘ IMPREZY MASOWEJ pn. „ GOSTYŃSKI DZIEŃ MLEKA ”
Miejsce, termin i czas trwania imprezy :
– Rynek ( scena – impreza gówna ) – impreza masowa
– 15 czerwca 2014 r. w godz. 13:00 – 22:00
– Wzgórze Zamkowe ( teren toru kartingowego – I strefa) – impreza rozrywkowa
– 15 czerwca 2014 r. w godz. 15:00 – 19:00

 1. Na teren imprezy wstęp jest wolny
 2. Podczas wchodzenia na teren imprezy należy zachować spokój i porządek, postępować zgodnie ze wskazówkami obsługi i służb porządkowych.
 3. Organizator imprezy zapewnia oznaczenie służb informacyjnych i porządkowych poprzez identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające następujące dane:
  1. Nazwę imprezy, pieczęć i podpis organizatora.
 4. Służba porządkowa i informacyjna imprezy uprawniona jest do:
  1. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  2. Przeglądania bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń, napoje alkoholowe, środki odurzające.
  3. W przypadku zakłócania porządku przez wezwanie ich do opuszczenia terenu imprezy masowej.
  4. Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochrony mienia.
 5. Osobom, które odmawiają podanie się czynnościom, o których mowa w pkt. 4, służba porządkowa jest obowiązana odmówić wpuszczenia takich osób na imprezę.
 6. Podczas imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, chyba, że organizator postanowi inaczej.
 7. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.
 8. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne w ilości wynikającej z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (z późn.zm.).
 9. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
 11. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w trzech miejscach na terenach imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.smgostyn.pl na 3 dni przed planowanym terminem imprezy.

Zobacz także

NOWOŚĆ Kajmak kakaowy o smaku orzechowo-czekoladowym!

Chcąc spełnić oczekiwania naszych klientów, rozszerzamy portfolio produktowe o nowy smak w kategorii – kajmak – gotowa masa.

Więcej
Wielkanoc z Krówką

Zapraszamy do zabawy w ramach akcji „Wielkanoc z Krówką.

Więcej
NOWOŚĆ Mleko zagęszczone bez laktozy light!

Uważnie słuchamy tego, co macie do powiedzenia na temat naszych produktów.

Więcej