UWAGA! MLECZNY KONKURS INTERNETOWY

WYGRAJ ZESTAW UPOMINKOWY W MLECZNYM KONKURSIE INTERNETOWYM
Już wkrótce na rynku w Gostyniu odbędzie się wielkie świętowanie będzie to „Gostyński Dzień Mleka”.

Specjalnie na tę okoliczność Urząd Miejski w Gostyniu wraz ze Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu przygotowali niespodziankę w postaci internetowego konkursu. Dla pierwszych 5 uczestników którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe organizatorzy ufundowali zestawy upominkowe. Konkurs rozpoczyna się w niedzielę 8 czerwca 2014 r. o godzinie 18.00.00 (godzina 18.00 minut, 00 sekund) 5 pierwszych osób które nadeślą zestaw prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe, które pojawią się w formularzu konkursowym na stronie www.rynek.gostyn.pl otrzymają zestawy upominkowe.

Źródło informacji: Wydział Promocji
Bliższe informacje: Karol Kasperski, inspektor ds. promocji i kontaktów zagranicznych, tel.656752133

Regulamin
MLECZNEGO KONKURSU INTERNETOWEGO
§ 1
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorami Mlecznego Konkursu Internetowego, zwanego w treści regulaminu „Konkursem”, są: Urząd Miejski w Gostyniu i Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, zwani dalej „Organizatorami Konkursu”.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w niedzielę 8 czerwca 2014 r.
§ 2
Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. Pytania opublikowane zostaną w formularzu konkursowym na stronie www.rynek.gostyn.pl.
2. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielić poprzez przyporządkowanie każdemu numerowi pytania jednej odpowiedzi (a, b lub c). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie zestawu odpowiedzi na pytania konkursowe drogą elektroniczną z formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej www.rynek.gostyn.pl w dniu 8 czerwca 2014 r. nie wcześniej niż o godzinie 18:00:00 (18 godzina, 00 minut, 00 sekund).
4. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.
§ 3
Zasady przyznania nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest pięć zestawów upominkowych.
2. Zwycięzcami Konkursu będzie pięć osób, które w ustalonym terminie najszybciej nadeślą zestaw prawidłowych odpowiedzi.
3. Czynności związane z ustaleniem listy zwycięzców w oparciu o dane z serwera pocztowego oraz analizę prawidłowości udzielonych odpowiedzi, przeprowadzi Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Maciej Kretkowski, Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Zbigniew Łukasik, Kierownik Działu Marketingu
2
Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, oraz Karol Kasperski, inspektor ds. promocji i kontaktów zagranicznych.
4. Laureaci o zwycięstwie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Lista imion i nazwisk laureatów opublikowana zostanie także na stronach internetowych www.gostyn.pl i www.rynek.gostyn.pl.
5. Odbiór nagród nastąpi w Urzędzie Miejskim Gostyniu, Rynek 2, pok.15 (Wydział Promocji) od poniedziałku 9 czerwca 2014 r. od godz. 12.00 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gostyn.pl oraz www.rynek.gostyn.pl.
2. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatorów konkursu zaangażowani
w jego przygotowanie i przeprowadzenie oraz członkowie ich rodzin.
4. W wszystkich kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, gremium uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji jest Komisja Konkursowa.

Zobacz także

Zapraszamy do udziału w naszej wiosennej akcji promocyjnej

Zapraszamy do udziału w naszej wiosennej akcji promocyjnej. Kup 3 mleczka, zgarnij plecak!

Więcej
SM Gostyń na WTK i epoznan.pl

Interesujący wywiad ze Stefanem Stachowiakiem, Zastępcą Prezes SM Gostyń.

Więcej
Ostatni Dzień Targów Polagra

Ostatni dzień Targów Polagra także spędziliśmy na miłych rozmowach i wesołych konkursach.

Więcej